Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere

Nyheder maj

Socialretlig konference

Finder i år sted onsdag-torsdag 23-24/9 som sædvanlig på Hotel Nyborg Strand.

Dette års konference fortsætter debatten fra sidste års konference om beskæftigelsesindsatsreformen på baggrund af de yderligere lovændringer, der er vedtaget. Men kommer tillige rundt om en række andre relevante problemer på forsørgelsesområdet og lovgivningen i øvrigt.

Førstedagen begynder med 2 oplæg, der dels ser på, om den kommunale ledelse er rettet indad mod sin egen organisation eller udad mod borgeren og dels ser på problemerne med digitaliseringen af lovgivning. Derefter kommer som oplæg til konferencens paneldebat om beskæftigelsesindsatsreformen et oplæg om rehabiliteringsteams betydning for helhedsorien­teret beskæftigelsesindsats. Med hensyn til beskæftigelsesindsatsreformen er der siden sidste års konference sket meget på området: Reform af hele indsatsen, fælles intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed, målretning af virksomhedsrettede tilbud, joblog, sanktioner og jobrettet uddannelse samt nye love om organisering og understøttelse af refor­men og om kontantydelse. Alt dette belyses gennem oplæg fra centralt placerede aktører og praktikere.

På konferencens andendag er der bidrag fra Ankestyrelsen om de seneste praksisundersøgelser og principafgørelser. Derefter diskuteres de retlige udfordringer ved fleksjob, førtidspension og sygedagpenge.

Konferencen afsluttes med oplæg fra advokaterne Søren Kjær Jensen & Nikolaj Nielsen om deres erfaringer med sager om erstatning for mangelfuld sagsbehandling i det offentlige.

Som konferencemateriale forventes udsendt forlagets lovhæfte om beskæftigelsesindsats.

Ændringer i programmet kan følges på forlagets hjemmeside, hvor der også løbende lægges materiale ind til belysning af de forskellige oplæg.

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8.30-15.30

Fredag: lukket

Betalingskort

Du kan benytte følgende betalingskort: