Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere

Nyheder oktober-november

Lovbemærknings-serien: Sociallovgivning og Forsørgelses- og beskæftigelseslovgivning

2017-2018-udgaverne er udsendt i oktober. Er der købere eller abonnenter, som ikke har modtaget bøgerne, bedes man kontakte os.

Hermed ophører lovbemærknings-serien, medmindre der kommer nye store love, som kan berettige en udgivelse. Der er 2 væsentlige grunde til ophøret:

For det første er lovændringerne, herunder nye love, i stigende grad – specielt hvad angår ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser - blevet så hyppige og komplekse, at arbejdet med at redigere og henføre lovbemærkningerne til de enkelte paragraffer nu har nået et omfang, som er overordentlig tidskrævende.

For det andet er der gennem de senere år sket et betydeligt fald i antal abonnenter og købere, så forholdet mellem arbejdsindsats og omsætning ikke kan berettige fortsat udgivelse.

Der er nok flere årsager hertil, men den væsentligste er nok den ændrede karakter af sagsbehandlingen i kommunerne og hos de øvrige retsanvendere, hvor det at grave sig igennem lovbemærkninger ikke har samme udbredelse som tidligere.

Ønsker man fortsat at studere de generelle og specielle lovbemærkninger (tillægs)betænkninger, kan de ses på Retsinformation hhv. Folketingets hjemmeside.

Ophøret betyder også, at man ikke fremover får folderen Aktuelle beløb, som udkommer i december (beløb 1. januar) og juni (beløb 1. juli). Ønskes den fortsat, kan den bestilles på hjemmesiden (www.jurainformation.dk.).

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8.30-15.30

Fredag: lukket

Betalingskort

Du kan benytte følgende betalingsmuligheder: