Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere

Nyheder december

Aktuelle beløb

Den halvårlige folder med aktuelle beløb på social- og beskæftigelsesområdet mv. udsendes 11/12 med de nye beløb pr. 1. januar 2018.

Lovhæfter

De nye udgaver af lovhæfterne forventes klar til udsendelse medio januar og med 3 ændringer, som forbedrer anvendeligheden:

Rød skrift: De lodrette streger, som viser ændringer i forhold til foregående udgave, er fremover erstattet af rød skrift, så ændringerne er tydeligere at se, og som ved lovændringer tydeligt viser ændringens indhold.

Angivelse af lovforslagsnumre: Ved alle lovændringer er nu i skarp parentes [ ] anført det lovforslagsnummer, som lovændringen udspringer af.

Principafgørelser: Ved de paragraffer, hvor der er principafgørelser fra Ankestyrelsen, er disse nu anført. Fremover vil nye være markeret med rød skrift.

Lovhæfterne er revideret med efterårets lovændringer og ændringer af eksisterende bekendtgørelser og vejledninger mv., som er kommet i dette efterår, og tillige nye 2018-beløb. Lovhæfterne kan bestilles allerede straks efter nytår.

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8.30-15.30

Fredag: lukket

Betalingskort

Du kan benytte følgende betalingsmuligheder: