Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere

Nyheder januar

Lovhæfter

De nye udgaver af lovhæfterne udsendes den 19. til abonnenter m.fl. De er revideret med de love, lovændringer og nye regler, herunder ændringer af eksisterende, som er udsendt frem til 9. januar, samt nye 2015-beløb.

En samlet oversigt over alle efterårets lovændringer vedrørende lovhæfterne kan ses her (Lovændringer i efteråret 2014).

Aktuelle beløb

Den halvårlige folder med aktuelle beløb på social- og forsørgelsesområdet mv. er nu udsendt. Der er følgende tilføjelser/ændringer:

Uddannelseshjælp s. 8

Beløbene i folderen er korrekte. Derimod er satserne vedrørende aktivlovens § 23, stk. 2, (som indeholder 10 numre) på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside forkerte, idet der ikke er taget hensyn til ophævelsen af § 23, stk. 2, nr. 3 i lov nr. 1522 af 27. december 2014 (§ 1, nr. nr. 15). Arbejdsmarkedsstyrelsens satsvejledning nr. 10336 er udsendt 16. december, der også indeholder 10 numre i tabel 5, er ikke rettet, hvilket vil ske snarest.

Pension s. 5-6– bortfaldsgrænser nåede vi ikke at få med, men de er følgende:

Folkepension
Indtægt - bortfald af grundbeløb                                                                                                            539.500
Indtægt - bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før 1.3.99                                                    181.600
Indtægt - bortfald af pensionstillæg, enlig                                                                                          310.600
Indtægt - bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med pensionist                                           363.600
Indtægt - bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med ikke-pensionist                                 249.500
Indtægt - bortfald af den supplerende pensionsydelse, enlig                                                      67.500
Indtægt - bortfald af den supplerende pensionsydelse, andre                                                  135.400
Indtægt - bortfald af pensions- og ægteskabstillæg                                                                        279.300
Indtægt - bortfald af personligt tillæg, enlig                                                                                         67.500
Indtægt - bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende                                                               135.400
Gl. førtidspension
Indtægt - bortfald af grundbeløb, enlig                                                                                                422.600
Indtægt - bortfald af grundbeløb, gift og samgifte                                                                          324.400
Indtægt - bortfald af pensionstillæg, enlig2), tilkendt før 1.3.99                                                180.300
Indtægt - bortfald af pensionstillæg, enlig2) reelt enlige                                                              309.400
Indtægt - bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende2) med pensionist                              361.100
Indtægt - bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende2) med ikke-pensionist                    248.200
Indtægt - bortfald af personligt tillæg, enlig2)                                                                                     67.500
Indtægt - bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende2)                                                           135.400
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)                                                       1.800
Ny førtidspension
Indtægt - bortfald af førtidspension, enlig                                                                                          772.300
Indtægt - bortfald af førtidspension, gift/samlevende med pensionist                               1.304.500
Indtægt - bortfald af førtidspension, gift/samlevende med ikke-pensionist                        710.300

Sygedagpenge s. 11

Udelukkelsesgrænsen er 8.931.600

Frivillig sikring

Satserne for 2/3 hhv. 1/1 dagpenge skal byttes om.

Beløbene pr. 1. april 2015 for årlig præmie er:

 

1. fraværsdag

3. fraværsdag

2/3 dagpenge

2.678

1.732

1/1 dagpenge

4.017

2.598


Lovbemærknings-serien: Beskæftigelsesindsatsreformen

Den arbejdes der intenst på. Vi forventer at udgive den nye udgave i denne måned. Den kan bestilles på hjemmesiden ca. 22/1. Ønsker man at forhåndsbestille, kan man sende en mail til forlaget på post(at)jurainformation.dk.

Socialret§lovsamlingen

Den nye udgave forventes klar inden 1/2 til brug ved socialrådgiveruddannelserne og kan bestilles på hjemmesiden ca. 22/1. Den er redigeret af juralærerne på Aalborg Universitet.

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8.30-15.30

Fredag: lukket

Betalingskort

Du kan benytte følgende betalingskort: