Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere

Socialjura

Hjemmesiden omfatter alle love og regler på social- og beskæftigelsesområderne og de tilgrænsende områder, fx bolig, sundhed, uddannelse mv.

Alle paragraffer har en kommentar, hvor der er henvist til relevante bekendtgørelser og vejledninger mv. samt beløb og lovændringer (fra de seneste 3 år). Love og regler har indarbejdet efterfølgende ændringer (såkaldt datasammenskrivning i modsætning til Retsinformation, hvor love kun er ajourført indtil seneste lovbekendtgørelse, bekendtgørelser og vejledninger slet ikke, og hvor der kun til loven som helhed er anført bekendtgørelser og cirkulærer mv. samt (princip)afgørelser).