Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere

Familieforhold og civilret

omfatter:

 • lov om opkrævning af underholdsbidrag
 • lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
 • lov om en børne- og ungeydelse
 • lov om indthentelse af børneattest
 • lov om hæftelse for børns erstatningsansvar
 • lov om børns forsørgelse
 • børnelov
 • lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 • lov om erstatningsansvar
 • lov om Familieretshuset
 • forældreansvarslov
 • lov om fremtidsfuldmagter
 • lov om konkurs (uddrag - gældssanering)
 • lov om leje (uddrag)
 • lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
 • lov om rettens pleje (uddrag - retshjælp og fri proces, ægteskabssager mv., grundlaget for tvangsfuldbyrdelse og udlæggets genstand og retsvirkninger)
 • lov om ægteskabets retsvirkninger
 • lov om social service (uddrag)
 • udlændingelov (kapitel 1-6)
 • lov om værgemål
 • lov om bevarelse af ægtefællepension ved separation og skilsmisse
 • lov om ægtefællers økonomiske forhold
 • lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
 • lov om ægtefælleskifte m.v.

samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger mv.

Indholdsfortegnelsen kan ses her.

Priser mv.

430 kr. • 386 sider • Februar 2019

ISSN 1398-8247

Udkommer pr. februar og pr. august

Der kan tegnes abonnement, så ny udgave tilsendes straks ved udgivelsen.

Bestil:

Familieforhold og civilret – abonnement
Familieforhold og civilret – løssalg
Familieforhold og civilret – studerende