Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere

Sagsbehandling

omfatter:

 • lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
 • lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • lov om Udbetaling Danmark
 • lov om Offentlig Digital Post
 • forvaltningslov
 • borgerlig straffelov (uddrag - tavshedspligt m.v.)
 • lov om rettens pleje (uddrag)
 • lov om offentlighed i forvaltningen
 • lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
 • lov om Det Centrale Personregister
 • lov om Folketingets Ombudsmand
 • lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
 • lov om et indkomstregister
 • lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister
 • lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
 • lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven)
 • lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre
 • lov om forpligtende kommunale samarbejder
 • lov om offentlige betalinger m.v.
 • lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
 • lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger mv.

Indholdsfortegnelsen kan ses her.

Priser mv.

430 kr. • 376 sider • Februar 2019

ISSN 1398-8298

Udkommer pr. februar og pr. august

Der kan tegnes abonnement, så ny udgave tilsendes straks ved udgivelsen

Bestil:

Sagsbehandling – abonnement
Sagsbehandling – løssalg
Sagsbehandling – studerende