Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere

Voksne handicappede og ældre

omfatter:

  • lov om social service (uddrag)
  • lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
  • lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
  • lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie
  • sundhedslov (uddrag)
  • lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (uddrag)
  • lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
  • lov om specialundervisning
  • lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
  • lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger mv.

Indholdsfortegnelsen kan ses her.

Priser mv.

550 kr. • 586 sider • Februar 2018

ISSN 1398-8271

Udkommer pr. februar og pr. august

Der kan tegnes abonnement, så ny udgave tilsendes straks ved udgivelsen.

Bestil:

Voksne handicappede og ældre – abonnement
Voksne handicappede og ældre – løssalg
Voksne handicappede og ældre – studerende