Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere

Lovhæfter

Lovhæfterne er ajourført med forårets mange lovændringer, nye beløb pr. 1/7 2018 samt nye bekendtgørelser og vejledning mv. og ændringer af de eksisterende.

Der er 14 lovændringer - eller nye love - til lovene i Beskæftigelsesindsatslove, 16 tilForvaltningslove, 7 til Kontanthjælpslove, 8 til Pensionslove, 9 til Servicelove, 11 til Sundhedslove, 8 til Sygdoms- barselslove mv. og 25(!) til Udlændingelove.

Den røde skrift, der markerer ændringerne, gør det let at se, hvad der er ændret. Og angivelsen af, hvilket lovforslag lovændringen udspringer af, gør det nemt at finde yderligere oplysninger om lovændringen.

En oversigt over alle lovændringer kan ses nedenfor.

Lovændringer med ikrafttræden til og med 1. august er nu indarbejdet som gældende lov.

Lovhæfter er et godt arbejdsredskab, som sikrer, at man altid er ajour med love, regler og beløb.

Ved hver paragraf er der henvisning til gældende beløb, relevante bekendtgørelser og vejledninger mv., anden lovgivning samt lovændringer – både 3 år tilbage og vedtagne men endnu ikke ikrafttrådte.

Et omfattende stikordsregister gør det let at bruge lovhæftet

Lovændringer til lovhæfterne i foråret 2018 kan ses her.