Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere

Lovhæfter

Lovhæfterne er ajourført med forårets lovændringer, nye beløb pr. 1/8 2019, nye bekendtgørelser og vejledning mv. og ændringer af de eksisterende samt nye principafgørelser.

Prisforhøjelse

I de senere år er lovhæfterne udgave for udgave blevet større og større i kraft af det stigende antal lovændringer på alle områder.

Fra udgaverne i januar 2018 er bl.a. indført rød skrift til at markere ændringerne fra forrige udgave. Den røde skrift betyder imidlertid en noget højere trykudgift. I denne udgave har det fået et omfang, der nødvendiggør en justering af priserne.  Hertil kommer, at de mange kommende lovændringer, specielt pr. 1/1 2020, også betyder mange sider med rød skrift i kommende udgaver.

Vi håber på forståelse for forhøjelsen og at brugerne er enige med os i, at den røde skrift er en så væsentlig forbedring af lovhæfternes brugervenlighed, at prisforhøjelserne kan retfærdiggøres.

En oversigt over alle lovændringer kan ses nedenfor.

Lovændringer med ikrafttræden til og med 1. august er nu indarbejdet som gældende lov.

Lovhæfter er et godt arbejdsredskab, som sikrer, at man altid er ajour med love, regler og beløb.

Ved hver paragraf er der henvisning til gældende beløb, relevante bekendtgørelser og vejledninger mv., anden lovgivning samt lovændringer – både 3 år tilbage og vedtagne men endnu ikke ikrafttrådte.

Et omfattende stikordsregister gør det let at bruge lovhæftet

Lovændringer til lovhæfterne i foråret 2019 kan ses her.