Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere

Forvaltningslove

omfatter

 • lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
 • lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • forvaltningslov
 • lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af
  fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger
  og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
 • lov om offentlighed i forvaltningen
 • tvangsindgrebslov
 • straffelov (tavshedspligt)
 • retsplejelov (uddrag)
 • lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
 • lov om Den Sociale Investeringsfond

Priser mv.

205 kr. • 125 sider • Juli 2019

ISSN 1901-6816

Udkommer pr. januar og pr. juli

Der kan tegnes abonnement, så ny udgave tilsendes straks ved udgivelsen. Abonnenter betaler ikke porto og ekspeditionsgebyr.

Bestil:

Forvaltningslove – abonnement
Forvaltningslove – løssalg
Forvaltningslove – studerende